MEDARBETARE


Nedan är konsulter med mångårig erfarenhet av utmaningar likt de er organisation står inför,
medarbetare som kan hjälpa er att solla mellan olika åtgärdsalternativ.


Joel Olsson

DATABAS

Martin Hagwall

VD

Nicole Hagwall

FÖRSÄLJNING

Stefan Andersson

KONTAKTMAN

Daniel Hörnell

ADMINISTRATION

Olle Bergkvist

SYSTEMUTVECKLING

Viktor Norlander

WEBDESIGN

Johan Flarke

ADMINISTRATION

Luka Ristic

FÖRSÄLJNING

Angelica Lang

PROJEKTLEDNING

Marcus Thelander

DATABAS

Jens Vagland

ART DIRECTOR