EN TRYGGHET I KOMPLEXA TIDER


Som avtalskund till SVENSKA BRANSCHFORUM ges tillgång till såväl personlig kontaktman som
marknadens mest avancerade bevakningsmjukvara.


Personlig kontaktman

Kontaktmannens uppdrag är att känna till ert företags utmaningar för att på bästa sätt kunna konsultera kring information som tar er närmre era affärsmål.


Bevakningsmjukvara

Bevakningsmjukvaran ställs in av kontaktmannen för de målgrupper och ämnesområden som är av störst vikt för er organisation.


Veckorapport

En veckorapport sammanställs på veckobasis och ger detaljerad inblick i den gångna veckans aktiviteter.

LYSSNA PÅ MARKNADEN

Den öppen informationen på Internet är en obegränsad källa till kunskap för den som vet hur den skall tolkas.

AGERA PÅ INFORMATIONEN

Att fatta rätt beslut är ofta en fråga om att ha tillgång till
rätt informationsunderlag.

PERSONLIG KONTAKTMAN


Med en och samma kontaktperson för samtliga ärenden kortas beslutsvägarna och er tid besparas.


Anpassar leveransen

Er personlige kontaktman gör en kontinuerlig utvärdering över hur väl vi tillsammans uppnår era affärsmål.


Förankrar och förklarar

Er kontaktman är i direktförbindelser med den tekniska kompetens som krävs för att få er nya arbetsmetodik på plats.